Stop de toetreding van Turkije tot de EU - Teken hier onze petitie!Arrow
 • Het laatste nieuws

  Antwerp Declaration - June 2022

  The European continent stands without any doubt at an historic crossroads. Through the ‘Antwerp Declaration’, the European political party Identity and Democracy (ID Party) wants to underline the added value and superiority of the concept of national sovereignty. The cooperation of European member states within the European Union, since Brexit, has been characterised mainly and paradoxically by a far-reaching acceleration of centralisation and by the installation of a unitary state to replace the member states. The EU seizes every crisis to stealthily reinforce and speed up this evolution. This was the case with the coronavirus crisis, and it appears to be the case with the war in Ukraine as well. [Lees verder]

  Eidos

  Gerolf Annemans heeft op 3 mei 2022 in Straatsburg het nieuwe magazine van de ID Partij, Eidos, aan de leden van het Europees Parlement gepresenteerd. De term "Eidos" komt uit het Griekse begrippenkader van de filosofie van Plato.Plato verwees er mee naar het transcendente, het ideaalbeeld van onze niettemin veranderlijke wereld. Het magazine wil evenementen van de ID-Partij onder de aandacht brengen en de standpunten van haar leden weergeven. Klik hier om Eidos online te lezen [Lees verder]

  Een ander Europa is mogelijk

  De partij Identiteit en Democratie kwam op 29 en 30 mei bijeen in Lissabon om de contouren van een ander Europa te bepalen. Partijleiders besproken tijdens rondetafelgesprekken over - Een nieuw model van Europese samenwerking - Hoe landen massale en illegale immigratie kunnen stoppen? Matteo Salvini en Gerolf Annemans wisselden livestream uit over "Een project voor een ander Europa". [Lees verder]

 • Platform

  Democratie

  De Identiteit en Democratie partij (ID) en de individuele leden van de politieke beweging hun politiek project op de democratische principes en het handvest van grondrechten en verwerpen hiermee enige affiliate, band of sympathie voor elk autoritaire of totalitaire project.

  Soevereiniteit

  De ID partij baseert haar werking op de soevereiniteit van staten en volkeren, met groot vertrouwen in de vrijwillige samenwerking tussen naties, en verwerpt daarom elk beleid dat erop gericht is om een superstaat of supranationaal model te creëren. Het verzet tegen elke overdracht van nationale soevereiniteit naar supranationale organen en/of Europese instellingen is een van de fundamentele principes dia de leden van de ID partij samenbrengt.

  Identiteit

  De partijen en individuele leden van de ID partij hun politieke bondgenootschap op het behoud van de indentiteit van de volkeren en naties van Europa, in overeenkomst met de specifieke karakteristieken van elk volk. Het recht om immigratie te controleren en te reguleren is dus een fundamenteel principe dat gedeeld wordt door de leden van de ID partij.

  Specificiteit

  De partijen en individuele leden van de ID partij erkennen elkaars recht om hun specifieke en unieke economische, sociale, culturele and territoriale modellen te verdedigen. De ID partij respecteert de diversiteit van de politieke projecten van zijn leden.

  Vrijheid

  De partijen en individuele leden van de ID partij hun politieke bondgenootschap op de verdediging van individuele vrijheden, met in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting en daarnaast de digitale vrijheid, die vandaag meer en meer in gevaar zijn. diversiteit van de politieke projecten van zijn leden.

  Cultuur

  De ID-partij is van mening dat cultuur de essentie is van alle politieke actie en dat alleen een culturele en wetenschappelijke pedagogiek kan helpen om een politiek bewustzijn bij de burger te ontwikkelen.

 • Partij Leden

  For Britain

  For Britain is een positieve, pro-Britse, democratische partij die gelooft in het behoud van de cultuur en de waarden van de oprechte Britse meerderheid, en deze door te geven aan de toekomstige generaties. We geloven in het democratisch mandaat van het volk, en vragen daarom een volledige terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zonder verdere vertraging. We geloven in waarheid, gerechtigheid en vrijheid. We hopen een Brittannië te creëren waar de rechtsstaat wordt gehandhaafd en waar gerechtigheid het haalt van politieke gemakzucht. Wij zullen de vrijheid van meningsuiting herstellen als de ruggengraat van het democratisch systeem. We zijn noch links noch rechts, we zijn de oprechte, eerlijke meerderheid met gezond verstand wiens stem te lang werd genegeerd.

  Vlaams Belang

  Vlaams Belang is een jarenlange bondgenoot van Rassemblement National, FPÖ, Lega en andere EU-kritische partijen en is vanaf het begin stichtend lid van de politieke groep die Marine Le Pen heeft gevormd na de laatste Europese verkiezing. Vlaams Belang is een rechtse partij die streeft naar Vlaamse onafhankelijkheid en die de culturele identiteit van de volksgemeenschap verdedigt en de multiculturele vergissing ongedaan wil maken.

  LEGA

  De partij werd gesticht op 4 december 1989 door de fusie van verschillende regionale autonome bewegingen in Noord-Italië, met als belangrijkste politieke doel Italië een federale staat maken.

  Rassemblement National

  Rassemblement National heeft als doel om de natie te verenigen, om haar soevereiniteit te verdedigen, haar integriteit te beschermen en om de historische waarden van haar beschaving te bevorderen. Handelend in strikte naleving van de beginselen van vrijheid en democratie, willen wij de natie en haar grootsheid herstellen door de toepassing van republikeinse wetten en de oprichting van een gemeenschap van gerechtigheid en solidariteit. Gehecht aan gelijkheid in de wet voor alle Franse burgers, zonder onderscheid van hun oorsprong, ras of religie, verdedigt Rassemblement National de soevereiniteit en onafhankelijkheid van de natie.

  SPD

  SPD staat voor Svoboda a přímá demokracie. De partij van Tomio Okamura is een basisdemocratische partij opgericht in mei 2015. Net na de oprichting trok SPD meteen 9.000 nieuwe leden aan in de eerste drie maanden, waardoor de beweging meteen een van de grootste politieke organisaties in de Tsjechische Republiek werd.

  Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)

  De FPÖ is een van de oudste en sterkste partijen in Oostenrijk. De partij is vertegenwoordigd in de Nationalrat, met 51 zetels, en in alle negen regionale parlementen. De partij maakt deel uit van de Oostenrijkse regering. In 2019 is er een nieuwe president voor de partij verkozen; Norbert Hofer.

  SME Rodina

  De politieke beweging SME Rodina (‘Wij zijn familie’) van Boris Kollár werd opgericht als reactie op de situatie in Slowakije en Europa. De partij neemt de bedreiging van Slowaakse gezinnen van buitenaf (door massa-immigratie en islamisering), maar ook van binnenuit (door financiële groepen en oligarchen die het staatbudget leegzuigen) gevoelig waar. Als nieuwe en onafhankelijke beweging, niet gecontroleerd of gemanipuleerd door iets of iemand, wil SME Rodina het gezin als hoeksteen van de maatschappij centraal plaatsen.

  Nea Dexia

  NEA DEXIA (Nieuw Rechts) is een rechtse politieke partij, die opgericht is op 13 mei 2016 door advocaat Failos Kranidiotis. Op 1 juni 2016 heeft Failos Kranidiotis de partij voorgesteld in Athene, waar hij het presidium van de partij en de 17 leden presenteerde van de Nationale Raad van Nieuwe Rechts. Nea Dexia roept op tot een sterke nationale economie en het behoud van de nationale identiteit waar recht, orde, vrijheid, veilige grenzen, veilige buurten en veilige openbare ruimtes de belangrijkste doelen zijn.

  Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE)

  De Estische Conservatieve Volkspartij (EKRE) is een partij onder leiding van Estlands minister van Binnenlandse Zaken Mart Helme. Het is een partij met fundamentele principes, die behalve patriottisme ook onwankelbaar is toegewijd aan het welzijn en de bescherming van de Estse waarden en belangen. De partij baart zich zorgen over het onderwijs en de gezondheidszorg in haar land, evenals de huidige demografische situatie en migratie. Bij de parlementsverkiezingen van 2019 in Estland ontving de partij 17,8% van de stemmen en kon zo de zetels in het Estse parlement uitbreiden tot 19 zetels. Sinds 2019 is de EKRE ook een regeringspartij in Estland.

  Lega per Salvini Premier

  Lega per Salvini Premier is een confederale politieke beweging in de vorm van een niet-erkende vereniging met als doel de vreedzame transformatie van de Italiaanse staat in een moderne federale staat door middel van democratische en electorale methoden. Lega per Salvini Premier bevordert en ondersteunt de vrijheid en soevereiniteit van mensen op Europees niveau.

  Chega

  Chega betekent in het Portugees : "het is genoeg". De partij werd opgericht in 2019.

  Voor de eerste verkiezingsdeelname op nationaal niveau behaalt de politieke partij een zetel in de persoon van haar voorzitter André Ventura.

  André Ventura was achtereensvolgens hoogleraar aan de Autonome Universiteit van Lissabon, polemist en sportcommentator.

  De belangrijkste punten van het programma van Chega zijn : verdediging van traditionele Portugese waarden, introductie van een directe democratie ten dienste van de burger, bestrijding  van de bureaucratie, verlaging van belastingdruk, herstel van effectieve straffen, en oprichting van een Europa van naties.

  Partij voor de Vrijheid

  De Partij voor de Vrijheid (PVV) is in 2006 opgericht door Geert Wilders. De politieke lijn van de partij wordt gekenmerkt door een strijd tegen immigratie en het islamisme dat de Nederlandse samenleving teistert (zo wil de partij een verbod op de bouw van nieuwe moskeeën in Nederland en een verbod op de Koran) en door een felle kritiek op de Nederlandse politieke klasse. Economisch gezien is de partij liberaal.