For Britain is een positieve, pro-Britse, democratische partij die gelooft in het behoud van de cultuur en de waarden van de oprechte Britse meerderheid, en deze door te geven aan de toekomstige generaties. We geloven in het democratisch mandaat van het volk, en vragen daarom een volledige terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zonder verdere vertraging. We geloven in waarheid, gerechtigheid en vrijheid. We hopen een Brittannië te creëren waar de rechtsstaat wordt gehandhaafd en waar gerechtigheid het haalt van politieke gemakzucht. Wij zullen de vrijheid van meningsuiting herstellen als de ruggengraat van het democratisch systeem. We zijn noch links noch rechts, we zijn de oprechte, eerlijke meerderheid met gezond verstand wiens stem te lang werd genegeerd.

---

https://www.forbritain.uk/