Het politieke project van Veselin Mareshki is een nieuwe politieke partij die na de parlementsverkiezingen van maart 2017 voor het eerst in het Bulgaarse parlement zit. VOLYA bevordert patriottisme, strikte immigratiecontroles, meer vriendschappelijke betrekkingen met Moskou en de noodzaak om het corrupte politieke establishment weg te 'vegen'.

De partij werd opgericht door de heer Veselin Mareshki, een Bulgaarse zakenman in de farmaceutische en aardolietak. Hij heeft belangen in 46 verschillende bedrijven. Hij bezit twee cosmetische farmaceutische bedrijven. In 2015 betrad hij de oliemarkt en opende hij zijn eerste tankstations die grote bedrijven dwongen hun prijzen te verlagen.

---

http://volya.bg/