Chega betekent in het Portugees : "het is genoeg". De partij werd opgericht in 2019.

Voor de eerste verkiezingsdeelname op nationaal niveau behaalt de politieke partij een zetel in de persoon van haar voorzitter André Ventura.

André Ventura was achtereensvolgens hoogleraar aan de Autonome Universiteit van Lissabon, polemist en sportcommentator.

De belangrijkste punten van het programma van Chega zijn : verdediging van traditionele Portugese waarden, introductie van een directe democratie ten dienste van de burger, bestrijding  van de bureaucratie, verlaging van belastingdruk, herstel van effectieve straffen, en oprichting van een Europa van naties.