Rassemblement National heeft als doel om de natie te verenigen, om haar soevereiniteit te verdedigen, haar integriteit te beschermen en om de historische waarden van haar beschaving te bevorderen. Handelend in strikte naleving van de beginselen van vrijheid en democratie, willen wij de natie en haar grootsheid herstellen door de toepassing van republikeinse wetten en de oprichting van een gemeenschap van gerechtigheid en solidariteit. Gehecht aan gelijkheid in de wet voor alle Franse burgers, zonder onderscheid van hun oorsprong, ras of religie, verdedigt Rassemblement National de soevereiniteit en onafhankelijkheid van de natie.