Democratie

De Identiteit en Democratie partij (ID) en de individuele leden van de politieke beweging hun politiek project op de democratische principes en het handvest van grondrechten en verwerpen hiermee enige affiliate, band of sympathie voor elk autoritaire of totalitaire project.

De ID partij baseert haar werking op de soevereiniteit van staten en volkeren, met groot vertrouwen in de vrijwillige samenwerking tussen naties, en verwerpt daarom elk beleid dat erop gericht is om een superstaat of supranationaal model te creëren. Het verzet tegen elke overdracht van nationale soevereiniteit naar supranationale organen en/of Europese instellingen is een van de fundamentele principes dia de leden van de ID partij samenbrengt.

De partijen en individuele leden van de ID partij hun politieke bondgenootschap op het behoud van de indentiteit van de volkeren en naties van Europa, in overeenkomst met de specifieke karakteristieken van elk volk. Het recht om immigratie te controleren en te reguleren is dus een fundamenteel principe dat gedeeld wordt door de leden van de ID partij.

De partijen en individuele leden van de ID partij erkennen elkaars recht om hun specifieke en unieke economische, sociale, culturele and territoriale modellen te verdedigen. De ID partij respecteert de diversiteit van de politieke projecten van zijn leden.

De partijen en individuele leden van de ID partij hun politieke bondgenootschap op de verdediging van individuele vrijheden, met in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting en daarnaast de digitale vrijheid, die vandaag meer en meer in gevaar zijn.

diversiteit van de politieke projecten van zijn leden.

De ID-partij is van mening dat cultuur de essentie is van alle politieke actie en dat alleen een culturele en wetenschappelijke pedagogiek kan helpen om een politiek bewustzijn bij de burger te ontwikkelen.