Lega per Salvini Premier is een confederale politieke beweging in de vorm van een niet-erkende vereniging met als doel de vreedzame transformatie van de Italiaanse staat in een moderne federale staat door middel van democratische en electorale methoden. Lega per Salvini Premier bevordert en ondersteunt de vrijheid en soevereiniteit van mensen op Europees niveau.

---

https://www.legapersalvinipremier.it/